top of page

הישג המשך הדרך


קרן הישג מלווה את בוגריה גם בהמשך הדרך!
הקרן מאפשרת קבלת מלגת לימודים לתארים מתקדמים ומעודדת את בוגריה להמשך רכישת השכלה ולהתפתחות ברמת המקצועית והאישית.  

WhatsApp%252520Image%2525202021-05-31%25

מקבלי מלגת ׳הישג המשך הדרך׳, 

פועלים לפיתוח קהילת הבוגרים באחד מהאפיקים השונים:

bottom of page