top of page

HIP - תוכנית היזמות של קרן הישג

DREAM IT. PLAN IT. ​​​DO IT

​התוכנית מיועדת למלגאי ובוגרי הקרן אשר היזמות בוערת בקרבם.

יזמות, בדומה לכל תכונה אנושית מורכבת, היא שילוב עדין בין יכולת, ניסיון, גישה וסביבה תומכת

תוכנית HIP, תוכנית היזמות של קרן הישג הינה תוכנית יזמות ייחודית המשלבת בין כל המרכיבים המאפשרים, מקדמים ומחזקים יזמות.

התכנית מציעה למשתתפים שילוב אופטימלי בין הקניית ידע תיאורתי בשילוב עשייה פרקטית עם תוצרים בשטח. כל זאת בעבודה בצוותים וקהילה יזמית יוצרת המורכבת מאנשים בעלי "מיינדסט" דומה.

לפרטים נוספים אודות התוכנית: 

שרון מנחם: sharonm@heseg.com

bottom of page