חברי הדריקטוריון

שבתישביט.png

מר שבתי שביט

אביב.png

מר אביב בושינסקי

עפרה.png

גברת עופרה שטראוס

שרון-ניר.png

תא״ל שרון ניר

חיים-דיבון.png

מר חיים דיבון

הרטמן.png

סא"ל מייקי הרטמן

צוקר.png

תא"ל (במיל.) בני צוקר

דורון-אלמוג.png

אלוף (במיל.) דורון אלמוג

טל-קינן.png

מר טל קינן

משה-תאומים.png

מר משה תאומים

אליעזר-שקדי.png

אלוף (במיל.) אליעזר שקדי

פיקר.png

ד״ר גבריאל פיקר

שלמה-נחמה.png

מר שלמה נחמה

 

צוות הישג