top of page

קהילת הבוגרים של קרן הישג

חזון קהילת הבוגרים/ות:

קרן הישג שואפת לפתח את ארגון הבוגרים כקהילה בפני עצמה בעלת גאוות יחידה, המאפשרת נטוורקינג יעיל ופתוח בין הבוגרים, ומעניקה מענה על כמה שיותר צרכים. 

ארגון הבוגרים פועל יחד כקבוצה, כהון אנושי איכותי אשר ברצונו ובאפשרותו להעניק לחברה ולהוביל לשינויים משמעותיים שביכולתם לשנות את המציאות לטובה עבור אוכלוסיות מוחלשות.

"אנו רואים זאת כחובתנו להחזיר "תשואה חברתית" על ההשקעה של קרן הישג בנו..."

גם לאחר סיום הלימודים, אנחנו רואים בכם, הבוגרים, חלק בלתי נפרד ממשפחת הישג. מועדון הבוגרים של הקרן קיים משנת 2008 ומדי שנה גדל עם הצטרפותם של בוגרים חדשים.

הבוגרים הינם בעלי תואר ראשון, חלקם אף בעלי תואר שני במגוון תחומים. מטרתו של מועדון הבוגרים הוא ליצור רשת קשרים מתמשכת (NETWORKING) בין הבוגרים ולהדק את הקשר עם קרן הישג. לטפח את עתידם המקצועי ולקדם מיזמים עסקיים, אינטלקטואלים וחברתיים משותפים.

הבוגרים שלנו מהווים מאגר של אנשים איכותיים, מוכשרים ובעלי פוטנציאל הצלחה גבוה מן הממוצע. הבוגרים מעורבים בחיי החברה הישראלית והם מקור גאווה של הקרן. 

״הישג בשבילי זה קהילה של אנשים מצליחים, שמוכוונים לתרומה לארץ. הישג אפשרה לי ללמוד את מה שרציתי, למצות את הפוטנציאל שהיה בי ולהגיע למקום שבו אני נמצא היום״

דן מזרסקי, בוגר מחזור 2010

הבוגרים שלנו

הבוגרים שלנו

בוגרי הישג נמצאים בעולמות תוכן מגוונים ורחבים של מחקר ושל עשייה. 
אנו גאים להציג בדף זה מידע על חלק מחברי וחברות הקהילה, על פועלם, ועל הדרך שמצאו כדי לעשות קצת יותר טוב בעולם.