top of page

פעילות התנדבותית

פעילות התנדבותית

כחלק מחזונה רואה קרן הישג במלגאיה מובילים חברתיים, יזמים ברוחם, מעורבים ותורמים לחברה הישראלית. 

מקבלי מלגת קרן הישג מחוייבים לתרום ולהעניק בחזרה לחברה הישראלית באמצעות שלושה מסלולי התנדבות ויזמות

מעורבות חברתית

המסלול מציע למלגאים להתנדב בארגונים ועמותות העובדים בשיתוף פעולה עם קרן הישג. 

תוכנית ההתנדבות ואופי העשייה יותאם יותאם לצרכי הארגון הספציפי:

  •   עמותת "רוח נכונה"

  •   "אח גדול"

  •   המרכז ע"ש מייקל לוין

  •   על"ם

  •   משלימים לחינוך

  •   לתת

  •   נפש בנפש

18698595_10155139189090169_903305139_o.j

מנהיגות חברתית

התנדבות בתכנית "הישג צעיר". התוכנית נועדה לתמוך בבני נוער השוהים בפנימיות, רגע לפני שלב המעבר לחייהם האזרחיים.

‎‎‎‎‎‎הליווי של חניכי הפנימיות נעשה ע"י הישג צעיר לאורך כיתות יא'-יב' במטרה להעניק להם כלים אשר יאפשרו להם להתמודד עם חיי היום-יום תוך העצמה של החניכים באמצעות יזמות חברתית, תרומה ומנטורינג של מלגאי הישג.

 הישג צעיר פועלת ב- 6 פנימיות בכל רחבי הארץ.

התכנית מתאימה למלגאי הישג בעלי מוטיבציה ורצון לתרום לקהילה דרך העברת הניסיון שלהם כחיילים בודדים.

e46f427c-4cf0-4017-ad35-5292a0b7f563_edi

יזמות חברתית

הכשרת הדור הבא של היזמים החברתיים בקרב מלגאי הישג, ומתן כלים  ומתודולוגיות להובלתם של יוזמות ועסקים חברתיים.

הקניית ניסיון מעשי פרקטי בהקמת מיזם חברתי כבסיס להמשך העשייה החברתית.

מחולל רעיונות ומיזמים חברתיים עבור קרן הישג, אשר המבטיחים מביניהם יבחרו ויוצאו אל הפועל.

מלגאים עם תשוקה לעשייה חברתית משמעותית אשר עולם היזמות בוער בהם והיו רוצים לרכוש כלים כדי לפעול בו באפקטיביות. .

3 בנים.jpg

ככה זה נראה...

bottom of page