top of page

חזון הבוגרים

קרן הישג שואפת לפתח את ארגון הבוגרים כקהילה בפני עצמה בעלת גאוות יחידה, המאפשרת נטוורקינג יעיל ופתוח בין הבוגרים, ומעניקה מענה על כמה שיותר צרכים. ארגון הבוגרים פועל יחד כקבוצה, כהון אנושי איכותי אשר ברצונו ובאפשרותו להעניק לחברה ולהוביל לשינויים משמעותיים שביכולתם לשנות את המציאות לטובה עבור אוכלוסיות מוחלשות.

"אנו רואים זאת כחובתנו להחזיר "תשואה חברתית" על ההשקעה של קרן הישג בנו..."

תחילת הלימודים האקדמיים טומנת בחובה התרגשות רבה לסטודנט וחשש רב מהעתיד לבוא, זאת פי כמה לחייל בודד משוחרר. 

מטרת הפרויקט היא להוות רשת תמיכה למלגאים באמצעות ליווי של בוגר קרן הישג לתקופה של שנת הלימודים הראשונה.

BOOM

בוגרים מלווים מלגאים

לפרטים נוספים אודות התוכנית: 

שרון מנחם: sharonm@heseg.com

תוכנית HIP, תוכנית היזמות של קרן הישג הינה תוכנית יזמות ייחודית המשלבת בין כל המרכיבים המאפשרים, מקדמים ומחזקים יזמות. 

התכנית מציעה למשתתפים שילוב אופטימלי בין הקניית ידע תיאורתי בשילוב עשייה פרקטית עם תוצרים בשטח. כל זאת בעבודה בצוותים וקהילה יזמית יוצרת המורכבת מאנשים בעלי "מיינדסט" דומה.

 HIP

HESEG INNOVATORS PROGRAM

"יזמות, בדומה לכל תכונה אנושית מורכבת, היא שילוב עדין בין יכולת, ניסיון, גישה וסביבה תומכת"

לפרטים נוספים אודות התוכנית: 

שרון מנחם: sharonm@heseg.com

הקרן מאפשרת קבלת מלגת לימודים לתארים מתקדמים ומעודדת את בוגריה להמשך רכישת השכלה ולהתפתחות ברמת המקצועית והאישית.

המלגה דורשת 130 שעות התנדבות, ניתנת לשנה אחת בלבד,  הינה בסך של שנת לימודים  אקדמאית אחת.

הישג המשך הדרך

המיונים למלגת הישג המשך הדרך יתחילו

בחודש מאי 2024

לפרטים נוספים אודות התוכנית: 

שרון מנחם: sharonm@heseg.com

המלגה דורשת 130 שעות התנדבות 

המלגה ניתנת לשנה אחת בלבד

המלגה הינה בסך של שנת לימודים אקדמאית אחת

 

המיונים למלגת הישג המשך הדרך יתחילו בחודש מאי 2024

הקרן מאפשרת קבלת מלגת לימודים לתארים מתקדמים ומעודדת את בוגריה להמשך רכישת השכלה ולהתפתחות ברמה המקצועית והאישית. 

לפרטים נוספים אודות התוכנית: 

שרון מנחם: sharonm@heseg.com

הישג המשך הדרך

פאנל הבוגרים הינו אחד התהליכים במיונים לקבלת המלגה של קרן הישג. 

בוגרי קהילת הישג לוקחים חלק בתהליכי המיון ומסייעים באמצעות כמה פרמטרים להחליט האם המועמד מתאים או לא לקבל את מלגת קרן הישג.

באותה הזדמנות המועמד זוכה להחשף לתמיכה והמעטפת שקהילת הישג מקבלת מעבר לקבלת המלגה.

פאנל בוגרים

לפרטים נוספים אודות התוכנית: 

שרון מנחם: sharonm@heseg.com