top of page
בית הישג

קרן הישג

קרן מלגות לימודים המעניקה מידי שנה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים בצה”ל

קהילה שלנו

 תיאטרון הבימה במעמד הרמטכ״ל רב-אלוף אביב כוכבי ומייסדי קרן הישג הגב׳ הת׳ר רייסמן ומר ג׳רי שוורץ 

הסיפורים האישיים המרגשים מאחורי ההישגים של המלגאים שלנו 

חדשות הישג

אירועים קרובים

חודש קיימות בהישג
אירועים קרובים
Contact
bottom of page